Nowe zasady dotyczące zasiłków dla bezrobotnych.

Komisja do spraw zasiłków przedstawiła wniosek, dotyczący nowego systemu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.  Po jego przedstawieniu partie takie jak  Venstre (Lewica), Dansk Folkeparti (Duńska Partia Ludowa) oraz Socjaldemokraterne (Socjaldemokraci) doszły do porozumienia, w sprawie przyszłego systemu zasiłków dla bezrobotnych. Ustawa nie została jednak jeszcze przyjęta. Gdyby jednak została przyjęta,  to nowe zasady weszłyby w życie 1 stycznia 2017 roku.

Poniżej znajdziemy najważniejsze zmiany dotyczące zasiłków, które być może zostaną wprowadzone.

Nabywanie prawa do zasiłku:

Obecnie: Prawo do zasiłku nabywa się po przepracowaniu 1924 godzin.

 

2017: Prawo do zasiłku będzie zależało od uzyskanego dochodu w wysokości 212.400 koron. Maksymalna kwota miesięczna do naliczania zasiłku to 17.700 koron. Co oznacza, iż bez względu na wysokość dochodów, uzyskania prawa do zasiłku przed upływem 12 miesięcy będzie niemożliwe.

Przedłużenie okresu zasiłku:

Obecnie: Aby przedłużyć okres przebywania na zasiłku, należy przepracować minimum 1924 godziny.

2017: Wszystkie przepracowane godziny mogą być wykorzystane w celu przedłużenia zasiłku lub w celu uzyskania prawa do nowego zasiłku. Nowy pełen okres z zasiłkiem będzie przysługiwał po przepracowaniu kolejnych 1924 godzin. Natomiast przedłużenie zasiłku będzie naliczane następująco: 1 przepracowana godzina = 2 godziny na zasiłku. Zasiłek można maksymalnie przedłużyć o rok.

Korzystanie z zasiłków dla bezrobotnych:

Obecnie: Wykorzystanie zasiłku nalicza się tygodniowo, bez względu na to czy na zasiłku było się jeden dzień czy pięć.

2017: Wykorzystanie zasiłku będzie naliczane godzinowo.

Karensdage czyli dni bez zasiłku:

Obecnie: Brak dni bez świadczeń dla bezrobotnych

2017: Jeden dzień bez świadczeń dla bezrobotnych na kwartał. Takiego dnia można będzie uniknąć, jeżeli w ciągu tego kwartału przepracuje się 20 dni na pełnym etacie.

Obliczanie wysokości zasiłku:

Obecnie: Wysokość zasiłku jest zależna od wysokości dochodu za ostatnie trzy miesiące.

2017: Wysokość zasiłku jest zależna od wysokości uzyskanego dochodu. Obliczeń dokonuje się na podstawie 24 ostatnich przepracowanych miesięcy, z których wybiera się 12 z najwyższym uzyskanym dochodem. Gwarantuje to większy zasiłek.

Zasiłki dla absolwentów:

Obecnie: Absolwenci otrzymują 82% maksymalnej stawki zasiłku dla bezrobotnych.

2017: Absolwenci otrzymają 71,5% maksymalnej stawki zasiłku dla bezrobotnych. Absolwenci posiadający rodzinę na utrzymaniu zachowają prawo do 82%.

Świadczenia uzupełniające:

Obecnie: Świadczenia uzupełniające otrzymuje się przez 30 tygodni. Do tego okresu zaliczane są wszystkie tygodnie kiedy osoba pobiera zasiłek oraz te kiedy pracuje. Po upływie 30 tygodni traci się prawo do świadczeń uzupełniających w tygodniach kiedy podjęta jest praca.

2017: Po wykorzystaniu okresu ze świadczeniami uzupełniającymi, traci się prawo do zasiłku na okres miesiąca, jeżeli w danym miesiącu możliwe jest ponowne podjęcie pracy.

Ponowne uzyskanie prawa do świadczenia uzupełniającego:

Obecnie: Prawo do ponownego uzyskania świadczenia uzupełniającego, nabywa się po upływie okresu 30 tygodni. Należy przepracować minimum 130 godzin miesięcznie, przez pół roku / ponad 30 godzin tygodniowo przez 26 tygodni.

2017: Aby ponownie uzyskać prawo do świadczenia uzupełniającego, należy przepracować 146 godzin miesięcznie. Może to nastąpić przed upływem 30 tygodni. Każdy przepracowany miesiąc przedłuża okres otrzymywania świadczeń uzupełniających o 4 tygodnie. Maksymalnie okres ten można przedłużyć o 12 tygodni.

Nadgodziny:

Obecnie: Wypracowane przed zwolnieniem nadgodziny są odliczane od zasiłku dla bezrobotnych.

2017: Wypracowane przed zwolnieniem nadgodziny nie będą odliczane od zasiłku dla bezrobotnych.

 

Są to najważniejsze zmiany dotyczące zasiłków dla bezrobotnych, które najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.


 

Źródło: https://www.3f.dk/a-kasse/nye-dagpengeregler-1,-d-,-januar-2017/nye-dagpengeregler-fra-1-jan-2017

Zapraszamy do dyskusji na forum: http://www.poloniainfo.dk/forum/index.php?topic=1093206

  • Kliknięć: 8005
0
0
0
s2smodern