• Start
  • Artykuły
  • Oceny szkolne czyli 5-tka 6-tka a może lepiej 12-tka?

Oceny szkolne czyli 5-tka 6-tka a może lepiej 12-tka?

From Wikimedia Commons, the free media repository

Kto posiada dzieci w wieku szkolnym, dobrze wie iż w szkołach obowiązuje 7mio stopniowa skala ocen. Nie każdy jednak wie dlaczego w Danii używa się właśnie takiej skali.

W Duńskich szkołach podstawowych ocenom podlegają uczniowie klas 8-10. Uczniowie muszą zostać ocenieni przynajmniej dwa razy w roku. Ci którzy uczęszczają do 9 i 10 klasy podlegają również ocenie całorocznej, która pojawia się na świadectwie szkolnym. Stopnie są przyznawane za wyniki w nauce, a nie za zachowanie czy ogólne podejście do pracy w szkole. Nieodrobione prace domowe nie mają wpływu na ocenę końcową z danego przedmiotu. Ocenia się jedynie przedmioty, z których uczeń jest egzaminowany.

 

Obecnie w duńskich szkołach używa się 7mio stopniowej skali ocen.

7-mio stopniowa skala ocen została w Danii wprowadzona 1 sierpnia 2006 roku i dotyczyła szkół podstawowych i gimnazjów. Rok później zaczęły z niej również korzystać wyższe uczelnie. Wygląda ona następująco:

12 otrzymuje się za wyróżniające osiągnięcia (ECTS: A )
10 otrzymuje się za doskonałe osiągnięcia (ECTS: B)
7: otrzymuje się za dobre osiągnięcia (ECTS: C)
4 otrzymuje się za średnie osiągnięcia (ECTS: D)
02 otrzymuje się za odpowiednie osiągnięcia (ECTS: E)
00 otrzymuje się za nieodpowiednie osiągnięcia (ECTS: Fx)
-03 otrzymuję się za prezentację nie do przyjęcia (ECTS: F)

7-mio stopniowa skala ocen znacznie ułatwia pracę nauczycieli i w przeciwieństwie do starej 13-to stopniowej, bardziej przypomina tę, z której korzysta się w innych krajach (ECTS- European Credit Transfer and Accumulation System).

 

Kilka faktów historycznych:

Od 1788 roku używano następującej skali:

Laudabilis præ ceteris wyróżniający
Laudabilis (laud) godny pochwały
Haud ilaudabilis (haud) nie godne pochwały
Non contemmendus nie pogardzany
0 oznaczało oczywiście niezaliczony egzamin

W latach 1805-1963 w Danii używano tak zwanej Øresteds skali, nazwanej tak na cześć H.C.Ørested (duński fizyk, chemik i farmaceuta). Øresteds skala wyglądała następująco:

Ug „udmærket godt” wyróżniająco dobrze
Mg „meget godt” bardzo dobrze
G „godt” dobrze
Tg „temmelig godt” ładnie
Mdl „mådeligt” dziwnie
Slet wcale

W roku 1845 każdej ocenie przypisano wartość liczbową (opracowaną przez H.C.Ørested). Ocenom przypisano kolejno liczby: 8, 7, 5, 1, -7 oraz -23. W roku skala została dodatkowo poszerzona o + oraz -.

13-tkową skalę wprowadzono do szkół podstawowych i gimnazjów w 1963 roku, a w 1971 na wyższych uczelniach:

13 doskonała i wyjątkowa samodzielna praca 12
11 doskonała samodzielna praca 12
10 doskonała, rutynowa praca 10
9 dobra praca, powyżej średniej 7
8 średnio-dobra praca 7
7 praca poniżej średniej 4
6 odrobinę niepewna, ale w miarę zadowalająca praca 02
5 niepewna i niezadowalająca praca 00
03 bardzo niepewna, bardzo wybrakowana i niezadowalająca praca 00
00 praca całkowicie nie do przyjęcia +3
     
   *) W ostatniej kolumnie podano odpowiednik aktualnej 7-mio stopniowej skali.  

Ocena 00 była przyznawana, kiedy uczeń oddał napisane zadania i stawił się na egzamin, natomiast udzielał odpowiedzi całkowicie nie związanych z tematem. Jeżeli uczeń nie stawił się na egzaminie nie podlegał ocenie.

13-tkowa skala była używana do 2006 roku, kiedy to zamieniono ją na prostszą - używaną do dziś skalę 7-mio stopniową.

 


Zapraszamy do dyskusji na forum: http://www.poloniainfo.dk/forum/index.php?topic=1092004

 

  • Kliknięć: 5762
0
0
0
s2smodern