Ogólne > Rodzina ...

Urlop rodzicielski w Danii

(1/22) > >>

RybkaWillego:
Dla wszystkich ( znających j. duński ), którzy chcieliby się dowiedzieć jak to jest z urlopem rodzicielskim w Danii polecam poniższy link:

http://www.bm.dk/graphics/Dokumenter/Udgivelser/Danske%20udgivelser/2003/barsel_foraeldre/barselsorlov_foraeldre_dec_2003.pdf

A dla nie znających języka zamieszczam przetłumaczoną broszurę. Zamieszczone w broszurze tabelki zostaną zmienione na bardziej czytelne, przez Willego, jak tylko znajdzie na to czas.

Mam nadzieję, że przydadzą się wam te informacje.
Pozdrawiam

MargaretMitchell:
Jeśli pracownik przepracuje przed narodzinami dziecka odpowiednią liczbę godzin, otrzyma w czasie urlopu macierzyńskiego w Danii częściową lub pełną pensję oraz specjalny dodatek.

Pracujący rodzice w Danii są uprawnieni maksymalnie do 52 tygodni urlopu macierzyńskiego wraz z dodatkiem na zwrot kosztów utrzymania.

Ciężarna kobieta może skorzystać z urlopu macierzyńskiego na cztery tygodnie przed planowaną datą porodu i jest zobowiązana korzystać z tego świadczenia przez dwa tygodnie po porodzie. Na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez lekarza z powodów zdrowotnych urlop ten można rozpocząć wcześniej. Po porodzie matka dziecka uprawniona jest do 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, a ojciec do dwóch tygodni urlopu w ciągu 14 tygodni od urodzenia się dziecka. Po tym okresie rodzicom wspólnie przysługuje jeszcze dodatkowe 32 tygodnie urlopu. Podczas trwania urlopu macierzyńskiego istnieje możliwość wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu.
Dodatek i wynagrodzenie
W Danii istnieje możliwość otrzymywania podczas urlopu macierzyńskiego dodatku na zwrot kosztów utrzymania. Co więcej, jeśli zawrze się wcześniej odpowiednią umowę z pracodawcą, możliwe jest też pobieranie w tym czasie części lub pełnej pensji.

Jeżeli rodzice pracowali przez 13 tygodni przed narodzinami dziecka 120 godzin, są uprawnieni do otrzymywania dodatku na zwrot kosztów utrzymania. Wysokość dodatku jest obliczana na podstawie godzinowej stawki w miejscu zatrudnienia. Świadczenie to jest wypłacane przez władze lokalne w miejscu zamieszkania. Umowa z pracodawcą może określać wypłacanie częściowego lub pełnego wynagrodzenia przez część lub cały okres trwania świadczenia.

Matka otrzymująca stałą pensję upoważniona jest do otrzymywania 50 proc. swojego wynagrodzenia przez 4 tygodnie przed porodem i 14 tygodni po nim. Umowa z pracodawcą może określać dla niej także lepsze warunki. Pracodawca płacący wynagrodzenie pracownikowi podczas urlopu macierzyńskiego ma możliwość otrzymania równowartości dodatku na zwrot kosztów utrzymania, do którego upoważniony jest pracownik.

Prawa obywatela UE
Obywatele UE, których obejmuje duńskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia społecznego i którzy pracowali w krajach innych niż Dania w ciągu ustawowych 13 tygodni przed narodzinami dziecka, mogą wliczyć te przepracowane godziny do wymaganej liczby godzin pracy w Danii. Pomocny będzie w takiej sytuacji formularz E 104, który wydawany jest w instytucji ubezpieczeniowej w danym państwie, z którego pracownik chce naliczyć przepracowane tam godziny.

Jeśli urlop macierzyński w ojczystym kraju jest krótszy niż w Danii, można zrzec się prawa do tego świadczenia w pierwszym miejscu i zgłosić się do duńskich władz lokalnych w miejscu zamieszkania w celu uzyskania dodatku na zwrot kosztów utrzymania. Duńskie władze nie mogą jednak ustanawiać takiego dodatku, gdy pracownik otrzymuje już podobne świadczenie w rodzimym kraju, nawet jeśli jego wartość jest niższa niż w Danii.

Rodzice będący obywatelami UE, którzy pracują w Danii na zlecenie pracodawcy z rodzimego kraju, powinni ubiegać się o dodatek do urlopu macierzyńskiego w swoim kraju, pod warunkiem że są oni tam objęci systemem ubezpieczenia społecznego. Dokumentację, która będzie świadczyła o tym, że rodzic ma prawo do urlopu macierzyńskiego we własnym kraju podczas przebywania za granicą, należy dostarczyć, korzystając z formularza E 101. Wydają go władze ojczystego kraju.

Żródło:
http://www.infor.pl/ubezpieczenia/aktualnosci/70092,Kto-i-jak-moze-ubiegac-sie-o-urlop-macierzynski-w-Danii.html

aneczka:
/Jeżeli rodzice pracowali przez 13 tygodni przed narodzinami dziecka 120 godzin/ 
Czy to sie dotyczy ogolnie przepracowanego okresu podczas pobytu w Danii czy tylko okresu w czasie ciazy?

maggie23:
co oznacza "odpowiednią liczbę godzin"? co jeśli kobieta pracuje np. 2 godziny dziennie - ile godzin łącznie musi przepracować, aby dostać płatny urlop macierzyński? po jakim czasie pracując "może" zajść w ciążę aby nabyć w/w prawo? czy jest to 120h? bez względu na okres w jakim to przepracuje? czy musi to być koniecznie rok? czy jest pewność że po tym okresie dostanie się 100% pensji? kto decyduje jaka to będzie kwota?

pzdr i dziękuję za ewentualną pomoc


--- Cytat: MargaretMitchell w 19 Wrz 2008, 14:46:10 ---Jeśli pracownik przepracuje przed narodzinami dziecka odpowiednią liczbę godzin, otrzyma w czasie urlopu macierzyńskiego w Danii częściową lub pełną pensję oraz specjalny dodatek.

Żródło:
http://www.infor.pl/ubezpieczenia/aktualnosci/70092,Kto-i-jak-moze-ubiegac-sie-o-urlop-macierzynski-w-Danii.html

--- Koniec cytatu ---

RybkaWillego:
Aby dostać płatny urlop macierzyński, kobieta musi mieć przepracowane 13 tygodni, w tym każdy miesiąc musi mieć minimum 120 wypracowanych godzin. Nie jest istotne czy będzie to wypracowane przed ciążą czy w trakcie. Jeżeli chodzi o wysokość pensji to nie będzie to na pewno 100%. Wysokość wypłaty zależna jest też od średniej  godzin wypracowanych  w miesiącu , oraz od stawki godzinowej.

Moja koleżanka pracowała przez 4 miesiące zanim zaszła w ciążę i dostała płatny urlop macierzyński.

Mam nadzieję że choć troszkę pomogłam.
Pozdrawiam

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej