Ogólne > Podatki

Nareszczie konkrety dotyczace ulgi "53"

(1/8) > >>

roga:
Jedna z najwiekszych "revisionsfirma" KPMG infirmuje: patrz wklejony tekst. W tekcie tym KPMG powoluje sie na przepisy SKATu SKM2008.853. Zapoznalem sie zbardzo szczegoowymi przepisami SKATu, jak rowniez z podjetmi przez Skattedirektoratet decyzjami/rozstrzygnieciami w konkretnych przypadkach (rowniez dotyczace osob z Polski) i ktore to rozstrzygniecia stanowia podstawe do podejmowania decyzji przez regiobalne Skattecentre. Materail Skatu mozna znalezc poprzesz Google SKM2008.853.SKAT. Mam nadzieje, ze niniejsze rozwiaze watpliwosci co do zastosowania tej ulgi. Material Skatu jest obszerny i dlatego jak na razie nie podejmuje sie jego przetlumaczenia. Wklejony tekst KPMG nie jest  dokumentem przwnym i ogranicza sie do przystepnek formy udzielenia informacji. W najblizszym czasie postaram sie dotrzec do zrodla ulgi "dojazdy/zjazdy"
do PL.

SkatteNyt 2008-37 - SKAT præciserer regelsæt vedrørende skattefri rejsegodtgørelser
SKAT har den 28. oktober 2008 udsendt en præcisering af to centrale problemstillinger i regelsættet vedrørende skattefri rejseudgifter. Det drejer sig om henholdsvis begrebet "midlertidigt arbejdssted" og afstand mellem sædvanlig bopæl og midlertidigt arbejdssted. Endvidere har SKAT i en konkret sag taget stilling til afstand og rejsetid mellem sædvanlig bopæl og midlertidigt arbejdssted.

Grundlæggende betingelser for at udbetale skattefri rejsegodtgørelser.
Man kan læse yderligere om betingelserne for at udbetale skattefri rejsegodtgørelser samt muligheden for at tage fradrag, hvis der ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelser, i KPMGs publikation "Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008", som kan downloades på KPMGs hjemmeside www.kpmg.dk under publikationer.

Præciseringer fra SKAT vedrørende begrebet "midlertidigt arbejdssted"
Arbejdssteder som altid vil være midlertidige:

SKAT understreger i SKM2008.853.SKAT, at en række arbejdssteder i kraft af deres karakter altid vil være midlertidige, f.eks. arbejdssteder hvor der udføres bygge- og anlægsarbejde. Korterevarende sæsonarbejde – som f.eks. plukning af æbler på en æbleplantage – anses endvidere som udgangspunkt også for at være arbejde på et midlertidigt arbejdssted.

Medarbejdere ansat til at arbejde på et arbejdssted, som efter sin karakter altid vil være midlertidigt, og som opfylder de øvrige betingelser som beskrevet ovenfor og i KPMGs publikation "Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008", kan modtage skattefri rejsegodtgørelser, alternativt tage fradrag for deres rejseudgifter.

Tidsbegrænsede ansættelser på et fast arbejdssted:

SKAT har i SKM2008.853.SKAT som offentliggjort den 28. oktober 2008 bekræftet, at når en virksomhed ansætter en medarbejder for en tidsbegrænset periode på 12 måneder, og medarbejderen på grund af afstanden til sin sædvanlige bopæl ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl, må medarbejderen anses for at være på rejse og dermed berettiget til at modtage skattefri rejsegodtgørelser, alternativt tage fradrag for sine udgifter til kost og logi på rejsen.

SKAT præciserer dog, at hvis det allerede ved indgåelsen af en ansættelsesaftale må lægges til grund, at en medarbejders arbejdssted ikke er tidsbegrænset enten til en bestemt periode eller til en konkret opgaves færdiggørelse, f.eks. fordi ansættelseskontrakten indeholder en generel mulighed for forlængelse heraf, vil medarbejderen – efter SKATs opfattelse – ikke kunne anses for at være på rejse.

Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser på et fast arbejdssted:

Med baggrund i en konkret sag (SKM2008.849.SR) er det endvidere SKATs opfattelse, at ved arbejdssteder, som ikke i sig selv er af midlertidig karakter, jf. ovenfor, er det en forudsætning for at kunne anse et arbejdssted som fortsat midlertidigt ved en forlængelse af arbejdsforholdet, at det dokumenteres, at der er en arbejdsmæssig begrundelse for forlængelsen.

Det er ikke muligt at gøre et arbejdssted, hvor arbejdet normalt kan udføres det samme sted år efter år, til et midlertidigt arbejdssted ved at ansætte en medarbejder på tidsbegrænsede kontrakter af f.eks. 12 måneders varighed den ene gang efter den anden.

SKATs opfattelse af begrebet "midlertidigt arbejdssted" i relation til "åremålskontrakter":

Det er efter SKATs opfattelse almindeligt, at medarbejdere, der er åremålsansatte, får forlænget deres ansættelse i næsten samme udstrækning, som de ville bibeholde deres ansættelse, hvis de ikke var åremålsansatte. Det er derfor SKATs opfattelse, at en medarbejder, der er åremålsansat, i mange tilfælde reelt vil have en fast ansættelse. Sådanne medarbejdere vil således ikke alene på grund af deres ansættelsesform kunne anses for at arbejde på et midlertidigt arbejdssted. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering heraf.

Præciseringer fra SKAT vedrørende afstand mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted
SKAT præciserer følgende vedrørende en medarbejder, der er ansat på et fast arbejdssted, men som ligger langt fra den sædvanlige bopæl, og som derfor har anskaffet sig en midlertidig bopæl tæt på det faste arbejdssted:

Idet der arbejdes på et fast arbejdssted, er medarbejderen allerede af den grund ikke på rejse, uanset denne på grund af afstanden til den sædvanlige bopæl ikke kan overnatte på den sædvanlige bopæl.
Når medarbejderen af arbejdsgiveren udsendes til et midlertidigt arbejdssted, f.eks. virksomhedens filialer i andre landsdele, er det som udgangspunkt - efter SKATs opfattelse - afstanden mellem den midlertidige bopæl og det midlertidige arbejdssted, som er afgørende for, om medarbejderen er på rejse. Afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted må dog ligeledes skulle vurderes.
Har medarbejderen ikke et fast arbejdssted, men udfører arbejde hos arbejdsgiverens kunder rundt om i landet, er praksis uændret, således at det afstanden mellem den sædvanlige bolig og de midlertidige arbejdssteder rundt om i landet, der er afgørende for bedømmelsen af, om medarbejderen har mulighed for at overnatte på sin bopæl og dermed kan anses for at være på rejse.

Seneste praksis vedrørende afstand mellem sædvanlig bopæl og midlertidigt arbejdssted
SKAT har i SKM2008.845.BR fået medhold i byretten i en konkret sag vedrørende afstand mellem sædvanlig bopæl og midlertidigt arbejdssted. I den pågældende sag var parterne enige om, at medarbejderen var blevet udsendt af sin arbejdsgiver til et midlertidigt arbejdssted.

Det er oplyst, at medarbejderens normale arbejdstid var fra ca. 8:30 til ca. 15:30. Medarbejderen har oplyst, at hans arbejdstid ud over normal arbejdstid har været på i hvert fald to timer hver dag, således at den daglige samlede arbejdstid var på ca. 9 timer.

Byretten fandt, at medarbejderen ikke havde ført bevis for, at det generelt ikke var muligt for ham at overnatte på den sædvanlige bopæl.

Medarbejderen kunne dog tage fradrag for de dage, hvor medarbejderen den efterfølgende dag havde mødepligt på et så tidligt tidspunkt, at medarbejderen ikke havde mulighed for at køre hjem til bopælen og opholde sig der i mindst 11 timer inden næste arbejdsdag.

KPMG vurderer, at afgørelsen er i tråd med tidligere afgørelser på området, f.eks. SKM2005.492.ØLD som kommenteret i SKM2006.138.DEP. Se KPMGs publikation "Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008" for yderligere information

Konrad:
będzie wersja dla tych, którzy dopabuse poznają język duński? chociaż w skrócie.

roga:
Mam nadzieje, ze ponizsze rozwieje wszelkie watpliwosci dotyczace ulgi w rubryce "53".

Sprecyzowanie przepisow zasad podatkowych § 9 dotyczacych wyzywienia i zakwaterowania.
Przepisy podakowe LL) § 9 A, dot. tzw. "rejse-regler" daja podatnikom mozliwosc albo otrzymywania wolnych od podakow zwrotow albo ulg w rozliczeniu podatkowym w formie odliczania kosztow na wyzywienie i zakwaterowanie, jakie ponosza podatnicy pracujacy w tymczasowym miejscu pracy i nie majacy mozliwosci nocowania w swoim normalym miejscu pobytu/zamieszkania ze wzgledu na odleglosc miedzy tym normalnym miejscem pobytu a czasowym miejscem pracy.
Wydatki na wyzywienie i zakwaterowanie sa jak zakladamy wydatki jakie ponosi kazdy podatnik. W sytuacji, kiedy podatnik pracuje w tymczasowym miejscu pracy i z tego powodu nie moze wrocic do domu aby nocowac, nie mozna uznac za sluszne i wymagac aby podatnik przeniosl miejsce swojego pobytu w poblize tymczasowego mejsca pracy tylko z powodu unikniecia wydatkow na wyzywienie i zakwaterowanie.
Dlatego w takiej sytuacji ”rejsergler” daja podatnikowi mozliwosc uzyskania wolnych od podatku zwrotow tych kosztow lub uzyskania ulgi/fradragu za poniesione wydatki w formie ustalonych stawek albo w formie faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatkow. Istnieje rowniez mozliwosc, ze pracodawca pokrywa te wydatki na podstawie rachunkow lub w inny sposob umozliwia wyzywienie i zakwaterowanie podczas wyjazdu.
Jezeli w celu pokrycia kosztow wyzywienia stosuje sie forme wyplat lub ulg, moze to miec miejsce jedynie w okresie pierwszych 12 miesiecy pracy podatnika w tymczasowym miejscu pracy. Podstawa takiej oceny jest zalozenie, ze podatnik w ciagu pierwszego roku poznal swoje nowe otoczenie tak dobrze, ze jest w stanie w lepszym stopniu ”ulozyc” swoja ekonomie pod wzgledem wydatkow na wyzywienie i inne drobne wydatki. Inaczej wyglada sprawa zakwaterowania. Dlatego nie ma 12 miesiecznego ograniczenia korzystania z ustalonej stawki na wydatki zwiazane z zakwaterowaniem. Stawke te mozna stosowac tak dlugo jak dlugo podatnik jest zatrudniony w tymczasowym miejscu pracy.
Szereg pytan o wiazaca odpowiedz jak nalezy rozumiec przepisy i zasady zawarte w  LL§9A, dalo nam (SKATowi) do zrozumienia, ze szczegolnie 2 problemy budza watpliwosc i skla-niaja do roznych  interpretacji. Dlatego SKAT uwaza za konieczne sprecyzowac zasady ich zasatosowanie w zwiazku z ww problemami a mianowicie:
•   Kiedy miejsce pracy jest tymczsowym?
•   Kiedy odleglosc miedzy normalnym miejscem pobytu a tymczasowym miejscem pracy uniemozliwia nocowanie w normalnym miejscu pobytu/zamieszkania?

Moja uwaga: normalne miejsce pobytu/zamieszkania to miejsce, gdzie mieszkasz na stale z ktorego wyjechales do pracy w Danii, np. z Polski, a nie miejsce zamieszkania w Danii, ktore traktowane jest jako tymczasowe miejsce pobytu zwiazane z wykonywana praca.Kiedy miejsce pracy jest tymczasowym?
Punktem wyjsciowym Skatu w sprecyzowaniu tego pytanie jest konkretny przyklad, podany rowniez w SKM2008.849.SR:
Dunska firma zatrudnia pracownika, ktora ma swoje normalne miejsce pobytu/zamieszkania  w innym kraju. Odleglosc miedzy tym miejscem zamieszkania a miejscem pracy w Danii jest tak duza, ze pracownik nie jest w stanie w ciagu tygodnia wracac i nocowac w domu. Zatrudnienie ma ograniczony charakter do 12 miesiecy.
Z zawartej umowy/kontraktu o prace nie wynika, ze zatrudnienie mozna przedluzyc. Jest zatem mowa o ograniczonym w czasie zatrudnieniu/pracy wykonywanej kazdego dnia w tym samym miejscu pracy i ktora wykonuja normalnie zatrudnienieni (nie zlecenie czy tez dorywczo), np. praca w fabryce.
Pod koniec pierwszego okresu zatrudnienia, zadowolony z pracownika pracodawca przedluza okres zatrudnienia na nastepne 12 miesiecy.
Nasuwa sie wiec pytanie, czy w odniesieniu do LL§9 A stk.1, jest mowa o ”czasowym miejscu pracy” dla tego pracownika, zarowno w pierwszych 12miesiacach zatrudnienia i w nastepnych 12 miesiacach, co upowaznialoby do ulg zgodnie z ”rejseregler” (zasadami o podrozy) w przypadkach kiedy pracownik nie ma mozliwosci nocowania w swoim normalnym miejscu pobytu/zamieszkania.
W tej kwestii wypowiedz/ocena SKATu jest nastepujaca:
Powyzszy problem odnosi sie do warunku, ze pracownik musi zostac zakwalifikowany jako pracownik w podrozy, tzn. pracujacy w czasowym miejscu pracy, zgodnie z LL § 9 A stk.1 Zgodnie z tym postanowieniem, za pracownika w podrozy, uwaza sie pracownika, ktory ze wzgledu na odleglosc miedzy swoim normalnym miejscem pobytu/zamieszkania a czaso- sowym miejscem pracy, nie jest w stanie nocowac w swoim normalym miejscu pobytu/zamieszkania (np. w Polsce). 
Opracowujac przepisy do LL § 9 A oraz majac na wzgledzie stosowana praktyke co do tego zagadnienia, uznano, ze ”czasowe miejsce pracy” przewiduje ograniczenie w czasie. Biorac pod uwage, ze to ograniczenie w czasie nie jest objektywnie okreslone w prawie, okreslenie przedzialu/wielkosci tego ograniczenia w czasie pozostawia sie indywidualnej, konkretnej ocenie warunkow zatrudnienia i pracy podatnika.
W omawianym przykladzie, kontrakt zatrudnienia pracownika byl czasowo ograniczony do 12 miesiecy. Wedlug oceny Skatu nalezy uznac, ze w punkcie wyjsciowym jest mowa o ograniczonym w czasie/tymczasowym miejscu pracy. Dlatego pracownik w pierwszych 12 miesiacach jest ”på rejse” (w podrozy) i moze korzystac z ulgi na swoje wydatki wyzywienia i zakwaterowania.

Natomiast nastepne 12 miesiecy (przedluzenie kontraktu) nie ma juz wedlug oceny Skatu mowy o tymczasowym miejscu pracy mimo, ze zatrudnienie jest ograniczone w czasie. Skat argumentuje powyzsze nastepujaco:
•   Nie istnieje udokumentowane konkretne w zwiazku z wykonywana praca uzasadnienie przedluzenia okresu zatrudnienia, jak rowniez, ze
•   jest mowa o miejscu pracy, ktore ze wzgledu na swoj charakter w przeciwienstwie np. do ”byggepladser” (budowy) albo prac sezonowych np. w sadownictwie, jest miescem pracy gdzie praca moze byc kontynuowana w nieograniczonym czasie pomimo, ze sam kontrakt zatrudnienia jest ograniczony kazdorazowo do 1 roku.
Praca, ktora sama w sobie nie ma charakteru ”tymczsowej”, aby mogla zostac za taka uznana, wymaga tego aby miejsce pracy z chwila przdluzenia okresu zatrudnienia,zostalo uznane za ”tymczasowe” z udokumentowaniem koniecznosci przedluzenia kontraktu ze wzgledu na wykonywana prace.
Jezeli w chwili zatrudnienia, zawarcia umowy/kontraktu o prace mozna zalozyc, ze miejsce pracy pracownika nie jest ograniczone ani do konkretnego okresu lub do zakonczenia konkretnego wykonania zadania, np. jezeli kontrakt zawiera mozliwosc jego przedluzenia –wowczas Skat uwaza, ze pracownik nie spelnia warunkow okreslonych w LL § 9 A, stk.1 wykonywania pracy w ”tymczasowym miejscu pracy”. Juz wylacznie z tego wzgledu, pra-cownik nie jest upowazniony do wolnych od podatku zwrotow kosztow lub ulg w zwiazku z ”rejseudgifter”(kost og logi) okreslonych w LL § 9 A – ROWNIEZ W PIERWSZYCH 12 MIESIACACH.
W zwiazku z powyzszym nalezy podkreslic, ze miejsce pracy moze byc ”tymczasowym” w dluzszym okresie niz 12 miesiecy, ale stawki za wyzywienie lub ulge mozna wykorzystac tylko pracujac w ”tymczasowym” miejscu pracy przez pierwsze 12 miesiecy. Po uplywie pierwszych 12 miesiecy pracy w ”tymczasowym miejscu” pracy, mozna nadal uzyskac ulge/fradrag przedkladajac dokuentacje faktycznych kosztow wyzywienia.
Ocena Skatu dotyczaca pojecia "midlertidigt arbejdssted" w stosunku do tzw."åremåls-ansættelser" (zatrudnienie z okreslona iloscia lat zatrudnienia)..
W zwiazku z ocenianiem, czy miejsce pracy jest tymczasowym, nalezy zajac stanowisko wobec podatnikow, ktorzy sa zatrudnieni "åremåls-ansatte", poniewaz ta forma zatrudnienia jest forma tymczasowej pracy, zgodnie z LL § 9 A, stk. 1.
W coraz wiekszym stopniu zatrudnia sie dzisiaj pracownikow, szczegolnie na kabusewniczych stanowiskach, zarowno w firmach prywatnych jak i urzedach na zasadzie åremålsan-sættelser", co oznacza, ze z gory zalozono formalnie ograniczony w czasie kontrakt pracy, typowo miedzy 3 a 5 lat.
(Nie tlumacze kolejnych komentarzy Skatu dotyczacych ”åremålsansættelser” poniewaz nie sadze, ze ma to duze zainteresowanie czytelnikow forum)
Kiedy miejse pracy uwaza sie za tymczasowe
Oceniajac czy konkretne miejsce pracy jest tymczasowym, jest waznym zaznaczyc, ze sze- reg zakladow pracy zawsze bedzie tymczasowym miejscem pracy jak np. miejsca pracy na budowach itp.W tych przypadkach oceniamy, ze czy osoba jest zatrudniona na stale czy tymczasowo nie ma znaczenia, poniewaz charakter pracy sam w sobie okresla ze po wyko- konaniu pracy, miejsce pracy ustaje (np. zakonczona budowa). Jezeli pracownik spelnia pozostale warunki okreslone w LL §9 A, jest on uprawniony do korzystania z ulg zgodnie z podjeta decyzja SKM2008.851.SR.
Prace o krotkim okresiezatrudnienia jak np. prace sezonowe w sadownictwie, uwaza sie rowniez za tymczasowe miejsca pracy.
Natomiast jezeli jest mowa o miejscu pracy, gdzie prace wykonuje sie ciagle, np. fabryka, rzeznia, garnteri (szklarnie) – nalezy koniecznie sprawdzic, czy maja miejsce specjalne warunki pracy w zwiazku z przedluzeniem lub powtorzeniem przez pracownika tymczaso- wego zatrudnienia, w celu stwierdzenia czy miejsce pracy nadal mozna traktowac za tym- czasowe dla tego pracownika.
Nie ma mozliwosci zmiany zakwalifikowania miejsca pracy, gdzie czynnosci wykonywane sa z roku na rok, na tymczasowe miejsce pracy. Mamy tutaj na mysli zatrudnienie pracownika na ograniczony czas 12 miesiecy z kolejnym/nastepnym zatrudnieniem na 12 miesiecy itd.   
Dla zilustrowania powyzszego podajemy niniejszy przyklad:
Dunska firma, produkujaca zarowki zatrudnia pracownika na 12 miesieczny kontrakt. Pracownik zachowal swoje stale miejsce pobytu/zamieszkania za granica. Odleglosc miedzy tym miejscem a miescem pracy jest tak duza, ze pracownik nie ma mozliwosci nocowania miedzy dniami pracy w swoim stalym miejscu pobytu/zamieszkania w calym okresie zatrudnienia. Po uplywie tych 12 miesiecy, pracownik jedzie z powrotem do swojego stalego miejsca pobytu/zamieszkania. Przed wyjazdem, pracownik zawarl nowy kontrakt pracy z ta sama firma. Ten kontrakt rowniez jest czasowo ograniczony do 12 miesiecy, ale okres zatrudnienia na nowym kontrakcie zaczyna sie po 3 miesiacznym pobycie pracownika w swoim kraju.
Pytanie pierwsze, czy prace zagranicznego pracownika w dunskiej firmie w pierwszym okresie zatrudnienia mozna potraktowac jako prace w tymczasowym miejscu pracy i dlatego powinna przyslugiwac mu ulga na wyzywienie i zakwaterowanie w pierwszym 12 miesiecz- nym okresie zatrudnienia?
Pytanie drugie, czy mozna uznac, ze pracownik pracuje w tymczasowym miejscu pracy w kolejnym 12 miesiecznym okresie zatrudnienia i jezeli tak, to czy jest mowa o nowym tymczsowym miejscu pracy i czy w zwiazku z tym rozpoczecie nowego 12 miesiecznego okresu zatrudnienia upowaznia do ulg wyzywienia i drobnych wydatkow ?
Odpowiedz na pierwsze pytanie: Skat uwaza, ze jezeli z pierwszego kontraktu pracy nie wynika, ze kontrakt ten mozna przedluzyc to nalezy uznac ze zatrudnienie w pierwszym okresie jest tymczasowym w stosunku do przepisu LL § 9 A. Jezeli pierwszy kontrakt pracy zawiera tresc z ktorej moglaby wynikac mozliwosc przedluzenia kontraktu, to nalezy rozstrzygnac ten problem poprzez konkretna ocene warunkow zatrudnienia i pracy tego pracownika jak rowniez udokumentowanie czy firme mozna traktowac jako tymczasowe miejsce pracy pracownika w pierwszym okresie zatrudnienia.
(moja uwaga: przedluzajac pierwszy 12 miesieczny kontrakt po kilkumiesiecznej przerwie istnieje ryzyko, ze ulgi uzyskane w pierwszym roku nie zostana uznane, jezeli przedsiebioestwo nie udokumentuje, ze miesce pracy pracownika jest tymczasowym)
Odnosnie drugiego pytania, to bez wzgledu czy pierwszy kontrakt pracy zawiera mozliwosc przedluzenia kontraktu czy tez nie – nalezy konkretnie ocenic, czy jest mowa o tymczasowy miejscu pracy tego pracownika w kolejnym 12 miesiecznym okresie zatrudnienia, czy tez jest mowa o stalym miejscu pracy z formalnymi czasowo ograniczonymi kontraktami.
Jezeli pracodawca i/albo pracownik moga uprawdopodobnic, ze w kolejnym okresie zatrudnienia jest realnie mowa o tymczasowym miejscu pracy co rowniez bylo uzaniem faktu w pierwszym okresie zatrudnienia – to pracownik moze korzystac z ulg na wyzywienie tylko w tym drugim okresie pracy jezeli konkretnie udokumentuje, ze w tym drugim okresie zatrudnienia jest mowa o ”nowym” tymczasowym miejscu pracy w tej firmie. W takim wypadku jest wiec mowa o ”nowym” tymczasowym miejscu pracy dla tego pracownika w kolejnym okresie zatrudnienia. Firma lub pracownik musza udokumentowac ze np. pracownik zatrdniony jest teraz w innym terenie niz wczesniej lub, ze wykonywana praca rozni sie teraz wyraznie od poprzednio wykonywanej.
Kiedy odleglosc miedzy stalym miejscem pobytu/zamieszkania a tymczasowym miejscem pracy oznacza, ze pracownik nie ma mozliwosci nocowania w stalym miejscu pobytu/zamieszkania?
Sprecyzowanie tego problemu oparte jest na nastepujacym konkretnym przykladzie:
Dunska firma produkujaca okna zatrudnia w swoim glownym oddziale w Nordsjælland ciesle. Pracownik ma staly kontrakt pracy (nieograniczony czasowo = tidsubegrænset) z wymiarem godzin pracy 7½ godz. dziennie. Pracownik ten zamieszkuje (sædvanlige bopæl) na Bornholmie. W ciagu tygodnia mieszka on w tymczasowym miejscu zamieszkania w poblizu miejsca swojej pracy, poniewaz odleglosc nie pozwala mu nocowac w domu. Tylko w weekendy, dni wolne od pracy i w czasie urlopu nocuje w domu na Bornholmie. Pracownik jest kompetentnym i wyksztalconym fachowcem i dlatego firma wysyla go od czasu do czasu do swoich oddzialow na Sydsjælland i Nordjylland w celu nadzoru i ustawienia maszyn.
Pytanie: czy pracownik spelnia wymogi LL § 9 A, stk.1, ze nie ma mozliwosci nocowania w stalym miejscu pobytu/zamieszkania i dlatego nalezy mu sie ulga zarowno za dni pracy wylacznie w oddziale glownym firmy oraz w zwiazku z wyjazdami do innych oddzialow w Sydsjælland i Nordjylland. 
Odpowiedz Skatu jest nastepujaca:
Jezeli pracownik wybral zatrudnienie na staly kontrakt w stalym miejscu, odleglosc miedzy stalym miejscem zamieszkania a miejscem pracy byla mu w chwili zatrudnienia znana. Dlatego przy zatrudnianiu sie, pracownik zdawal sobie sprawe, ze bedzie mial dodatkowe koszty w zwiazku z tymczsowym miejscem zmieszkania.
Pracownik nie pracuje w tymczsowym miejscu pracy (kiedy pracuje w Nordsælland) i z tego powodu nie jest w podrozy. Dlatego nie nalezy mu sie ulga okreslonaw LL § 9 A.
W sytuacji kiedy pracodawca wysyla pracownika do oddzialow w Sydsjælland lub Nord- jylland jest mowa o podrozy sluzbowej, poniewaz pracownik zostaje wyslany w inne miejsce niz jego normalne miejsce pracy w Nordsjælland. Ale to nie z powodu wyjazdu sluzbowego, pracownik nie ma mozliwosci nocowania w swoim normalnym miejscu pobytu/zamieszkania na Bornholmie, ale z powodu zatrudnienia sie w firmie na stalym miejscu pracy z daleka od swojego normalnego miejsca pobytu/zamieszkania, co wynika rowniez z faktu, ze pra-cownik, ze wzgledu na duza odlegkosc miedzy normalnym miejscem pobytu/zamieszkania ma czasowe miejsce zamieszkania w poblizu firmy w ktorej jest zatrudniony, gdzie nocuje w ciagu tygodnia.
Oceniajac, czy pracownik poniosl koszty podrozy w zwiazku z podrozami sluzbowymi do oddzialow firmy, Skat nie bieze pod uwage, czy pracownik mial mozliwosc nocowania w swoim normalnym miejscu pobytu/zamieszkania na Bornholmie, ale jedynie odleglosc miedzy tymczasowym miejscem pracy w Nordsjælland a oddzialami firmy w Sydsjælland i Nordjylland.
Tylko w przypadkach

•   kiedy ta odleglosc jest tak duza, ze pracownik ze wzgledu na odleglosc, np gdyby podoz sluzbowa byla do Thisted lub


•     jezeli z powodu koniecznosci przebywania w oddziallach w Sydsjælland lub Nordjylland w dluzszym okresie czasu, np. cala dobe poniewaz zaistniala koniecznosc kontroli maszyn urzadzen itp i co wyraznie sprecyzowane zostalo w dokumentacji wydelegowania pracow- nika                                                                                             
Skat moze uznac, ze pracownik poniosl koszty wyzywienia upowazniajace do ulgi.
Sytuacja bylaby zupelnia inna gdyby ten sam pracownik, zamiast stalego zatrudnienia w firmie produkcyjnej byl zatrudniony u rzemieslnika w Kopenhadze i nie wykonywal pracy w firmie (adres firmy rzemieslniczej) ale u klientow firmy w roznych miejscach w Danii. Pracownik co prawda ma stale zatrudnienie ale nie ma stalego miejsca pracy poniewaz wykonywana praca odbywa sie w zmiennych miejscach. Dlatego w takich przypadkach bierze sie pod uwage odleglosc od normalnego miejsca pobytu/zamieszkania na Bornholmie a poszczegolnymi tym- czasowymi miejscami pracy u klientow firmy. Przy ocenie, czy pracownikowi nalezy sie ulga na wyzywienie, Skat bierze pod uwage czy pracownik mial mozliwosc nocowania w swoim miej- scu zamieszkania.
Nalezy zwrocic uwage, ze fakt iz pracownik codziennie lub od czasu do czasu przyjezdrza do firmy w celu odebrania instrukcji, pobrania lub oddania narzedzi itp z adresu pracodawcy w Kopenhadze, nie oznacza i nie zmienia faktu, ze pracownik ma stale miejsce zatrudnienia.[Posted on: 24 Mar 2010, 13:35:26]
Jezeli znajde troche czasu, zabiore sie za "rozszyfrowanie" ulgi za tzw. zjazdy rubryka "51".

lilia:
Należą się brawa i ukłony za ogrom wykonanej pracy  :)

willy:
Przykleiłem wątek aby łatwiej go było znaleźć.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej