• Start
  • System podatkowy w Danii - ile faktycznie płacimy?

System podatkowy w Danii - ile faktycznie płacimy?

 Image
 Image

Dania słynie z bardzo wysokich podatków. Niekiedy dochodzą one do 60%. Na szczęście w rzeczywistości Duński system podatkowy jest prosty i przyjazny obywatelom. Nie sprawia on wielkiego kłopotu w rozliczeniu się. Nie musimy też co roku wypełniać formularzy PIT. Dzięki ulgom, możemy otrzymać sporą kwotę wolną od podatku i zachować znaczną część dochodu dla siebie. Z artykulu dowiecie się jak wygląda system podatkowy oraz ile faktycznie podatku płacimy. Znajdziecie też fragment dla siebie, jeśli pracujecie w Danii tymczasowo ( wyrózniony kursywa tzn.  pochylym pismem ).  Zapraszamy do lektury.

 

W Danii obowiązuje podatek dochodowy. Aby otrzymać wynagrodzenie, należy posiadać kartą podatkowa określającą wymiar podatku pobieranego u pracodawcy oraz wszelkie ulgi podatkowe. W momencie kontaktu z  lokalnym urzędem podatkowym należy pamiętać o posiadaniu dowodu tożsamości oraz pozwolenia na pobyt. Otrzymaną kartę podatkowa należy przekazać swojemu pracodawcy - który wycina z niej odpowiedni kupon i zwraca ja pracownikowi. 

Dla osób pedejmujacych prace tymczasowa ( do 12 miesiecy ) wazne jest przedstawienie juz w momencie odbierania karty podatkowej zaswiadczenia o stalym miejscu zamieszkania poza granicami Danii ( najlepiej juz przetlumaczonego na angielski ) aby móc potem odliczyc od podatku az 596 kr dziennie jako ryczalt na hotel i jedzenie - jezeli pracodawca tego nie zapewnia . W praktyce odpis ten moze sprawic ze nie zaplaci sie tutaj zadnego podatku od dochodu - jedynie 8% na wspomaganie rynku pracy ( arbejdsmarkedsbidrag ) .

{viewonly=special, registered}


W Danii obowiązuje progresywna skala podatku dochodowego.  Skala składa  się  z 3  progów: Podstawowego, sredniego i najwyższego. Na poziomie podstawowym wymiar podatku wynosi do 40% (możliwe są zmniejszenia, jeżeli przysługują). Na poziomie średnim dochody powyżej 191.200,00 DKK rocznie są opodatkowane dodatkową stawką 6%, a na najwyższym poziomie dla dochodów powyżej 285.200 DKK dodatkową stawką 15% (dane z 2002 roku).


Wszyscy  pracownicy płacą również składkę na rynek pracy ( arbejdsmarkedsbidrag ) przeznaczony glównie na zasilki dla bezrobotnych . W roku 2006 stawka ta to 8% dochodu brutto odliczana jako pierwsza . Dopiero reszta dochodu po odliczeniach podlega ewentualnemu opodatkowaniu .


Generalnie wszystkie przychody – pieniężne jak również niepieniężne – są opodatkowane. Jednak istnieje wiele mozliwosci odliczeń, które można uwzględnić przy wyliczaniu podatku dochodowego na przykład: odliczenie „osobiste” ( personfradrag wynoszacy w roku 2006 sume 38.500 kr rocznie ale rozliczany miesiecznie ), czy odliczenie dla osób osiagajacych dochód z pracy a nie np. z socialu . Ponadto mozna odliczyc od podatku odsetki od wszelkich kredytów, koszty dojazdów do pracy, składki na rzecz związków zawodowych czy też na ubezpieczenie i wiele innych - ale glównie dotyczacych osób zamieszkalych w Danii na stale .

 

Przykład:

Miesięczne wynagrodzenie 16.981,20 DKK

Składka na rynek pracy (8% z 16.981,20 DKK)         1.358,00 DKK

Wynagrodzenie netto 16.981,20 - 1.358,00 = 15.623,20 DKK

 

Wynagrodzenie netto 15.623,20 DKK . Zakladamy miesieczny dochód wolny od podatku 4.458,00 DKK

Podstawa opodatkowania 15.623,20  - 4.458,00 = 11.165,20 DKK

 

Podatek dochodowy, poziom podstawowy (40% z 11.165,20 DKK) wyniesie 4.466,00 DKK

 Przychód po opodatkowaniu 11.165,20 DKK - 4.466,00 DKK + 4.458,00 DKK = 11.157,12 DKK

 

 

 Image

Duński rok podatkowy pokrywa  się z  rokiem kalendarzowym. Opodatkowaniu  podlega  przychód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Z początkiem roku otrzymuje się formularz zeznania podatkowego, który należy wypełnić  i odesłać do urzędu podatkowego. Można również wypełnić formularz za pośrednictwem Internetu na stronie: http://www.toldskat.dk. Urząd dokonuje wyliczenia należnego podatku i przesyła z powrotem zeznanie roczne. Jeżeli zapłacony podatek był zbyt  wysoki, urząd dokonuje zwrotu nadpłaty, a jeżeli był zbyt  niski  należy dokonać dodatkowej zapłaty we wskazanej wysokości. Jezeli zgadzamy sie z danymi juz wydrukowanymi w formularzu zeznania podatkowego i nie mamy zadnych uzupelnien - nie potrzebujemy nic robic - reszta przebiegnie wtedy automatycznie na podstawie tych danych ( uzyskanych od pracodawcy i banku)

 Pracownicy zagraniczni przebywajacy w Danii przez okres krótszy niz 6 miesiecy podlegaja tzw. ograniczonemu obowiazkowi podatkowemu - tzn. sa opodatkowani tylko z dochodów uzyskanych w Danii . Przy ciaglym pobycie ponad 6 miesięcy podlegaja pełnemu obowiązkowi  podatkowemu w Danii - tzn. musza wykazac w rocznym zeznaniu podatkowym równiez dochody uzyskane w innyc krajach i zaplacic od nich podatek . Jednak zaplacony w Danii podatek bedzie mozna nastepnie odliczyc od podatku w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej miedzy Polska a Dania . Przy pobycie do 6 miesiecy nie przysluguje odpis podatkowy "osobisty" ( personfradrag wynoszacy 38.500 kr w roku 2006 ) - ale przy przekroczeniu 183 dni pobytu wchodzi on w zycie z moca od pierwszego dnia pobytu . Dlatego moze byc korzystne legalne przedluzenie pobytu ponad 183 dni dla ewentualnego odzyskania podatku zaplaconego w okresie ponizej tych pierwszych 6 miesiecy . Szczególy w artykule "Trick podatkowy dla studentów" - ale dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych tymczasowo .

 Podatek dochodowy od osób fizycznych składa się z dwóch części: podatku liniowego na rzecz gminy (Średnia dla Danii wynosi 32,6%) oraz podatku progresywnego na rzecz skarbu państwa. Podstawowa stawka tego podatku wynosi 5,5% plus 6% jeżeli dochody  roczne przekraczają 191.200,-  DKK oraz następnie 15%,  jeżeli dochody  roczne przewyższają  285.200,-  DKK.  Każdego roku ustala się pułap obciążeń podatkowych, tj.  górną wysokość podatku, który może być płacony na rzecz państwa i gminy. W 2002 roku górna granica podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 59%. Każdego roku ustalana jest również kwota wolna od podatku.  W roku 2006 wynosi  ona 38.500,-DKK dla osób powyzej 18 roku zycia - ale jest nizsza dla osób ponizej 18 roku .

Prawodawstwo duńskie przewiduje możliwość płacenia przez cudzoziemców czasowo zatrudnionych w  Danii jako naukowcy albo na stanowiskach kluczowych podatku  dochodowego  w wysokości tylko 25% przy spełnieniu  następujących warunków:

  • osoba taka  musi pracować  dla podmiotu  duńskiego  podlegającego  pełnemu  obowiązkowi podatkowemu lub dla oddziału firmy zagranicznej,
  • musi  mieć  podpisany  kontrakt na  okres  minimum  6 miesięcy  lecz nie  dłużej  niż  3 lata. Zatrudnienie  może  być przedłożone  do  4  lat  pod warunkiem,  Że pracownik zagraniczny przez okres powyżej 36  miesięcy podlegał  Będzie ogólnym zasadom opodatkowania w Danii,
  • minimalne  miesięczne  wynagrodzenie  cudzoziemca  musi  wynosić  47.500,-  DKK,  a  w efekcie 51.630,- DKK tak aby pokryło 8 % składkę na wspomaganie rynku pracy ( arbejdsmarkedsbidrag ).

Podatek VAT

W Danii obowiązuje  jednolita stawka VAT w wysokości 25%. Obejmuje ona wszystkie towary i większość usług. Nie ma stawek obniżonych, preferencyjnych czy specjalnych dla wybranych grup towarów.  Wszystkie  podmioty gospodarcze,  których obrót  roczny przekracza  20.000,-  DKK są Płatnikami  VAT.  Próg 20 tys. koron jest  bardzo  niski,  wręcz symboliczny,  gdyż  odpowiada  2/3 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zwolnionych z  opodatkowania VAT  jest  szereg  usług, a  mianowicie:  usługi pogrzebowe, obrót nieruchomościami,  operacje  finansowe,  działalność  ubezpieczeniowa,  kultura,  sztuka,  transport osób,  opłaty  pocztowe,  usługi  biur  podróży,  Świadczenia  socjalne,  gry,  sport, opieka  medyczna, Oświata, działalność charytatywna.

Na towary i  usługi eksportowane,  które podlegają  obowiązkowi  VAT-u,  stawka jest  równa 0%. Oznacza to w praktyce, Iż nie należy naliczać VAT-u przy ich sprzedaży, ale nabywca zachowuje prawo do redukcji VAT-u przy nabywaniu tych towarów i usług.

 

Inne podatki i opłaty lokalne

Podatek  akcyzowy  (punktafgift)  jest  w  Danii  nakładany  na  wiele  towarów.  Dania  wdrożyła w tym zakresie wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej, a oprócz tego wprowadziła liczne własne podatki akcyzowe.   W   2002   r.   podatek ten jest nakładany   m. in. Na następujące   towary:   czekolada i  wyroby  cukiernicze,  cygara,  cygara  hawajskie  i  cygaretki  -  zgodnie  z  dyrektywą  UE,  bibułka papierosowa, tytoń  do  Żucia, tabaka, papierosy  i  tytoń  fajkowy  -  zgodnie z  dyrektywą  UE,  opony samochodowe,   energia  elektryczna,  gaz  ziemny   i  gaz  płynny  (LPG),  kawa   i  herbata,   alkohole - zgodnie z dyrektywą UE, wina i wino owocowe, piwo - zgodnie z dyrektywą UE.

 

Źródło:


http://www.denmark.dk 

http://www.infor.pl

{moscomment}

{/viewonly} 

  • Kliknięć: 77062
0
0
0
s2smodern